(+420) 602 256 334

Tradiční čínská medicína

Služby / Tradiční čínská medicína

 

Tradiční čínská medicína je systém léčby, který vychází z čínské taoistické filosofie. Nemoc podle starých čínských mistrů vzniká v důsledku narušení harmonického toku energie, která koluje v drahách uvnitř lidského těla. Cílem léčby je pomoci pacientovi, aby jeho organismus znovu nalezl rovnováhu a začal fungovat „sám od sebe“.

 

V tradiční čínské medicíně se terapeut zaměřuje především na léčení “kořenové příčiny“ nemoci, nikoliv pouze její projevy. Terapeut může doporučit změnu životního stylu. Nejde o nic „esoterického“, metoda je zdokonalována několik tisíc let, v praxi ověřena na milionech pacientů a uznává ji i Světová zdravotnická organizace(WHO).Tytéž principy, které umožnily přizpůsobovat léčbu různorodým podmínkám staré Číny, umožňují také její použití v dnešním prostředí. Základem je individuální a komplexní přístup k pacientovi (léčí se člověk, nikoliv choroba), pečlivost při stanovování diagnózy (některé otázky terapeuta vás možná překvapí) a využití některé ze specifických metod nebo jejich kombinací, které jsou v daném případě nejvhodnější (ovlivňování akupunkturních drah, moxování, masáže, baňkování, fytoterapie, dietetika, cvičení). 

Doporučení: Součástí vyšetření je i posouzení stavu jazyka. Před návštěvou proto prosím nepijte čaj ani kávu.

Cena vstupního vyšetření je 1200 za 90 minut.
Cena sezení u dospělého je 800 Kč za 60 minut.
Cena sezení u dětí do 15 let je 500 Kč za 60 minut, 300 Kč za 30 minut.

Fytoterapie

Fytoterapie neboli léčba bylinami je nesmírně důležitou součástí čínské medicíny. Dodnes se používají i recepty, které čínští mistři sestavili před několika sty let, nebo jsou tyto předpisy upraveny pro současné podmínky. Bylinná léčba se často používá v kombinaci s ovlivňováním energetických drah dalšími technikami (moxování, baňkování, masáže, cvičení). V této souvislosti je třeba zmínit i dietetiku. Stravování naprosto zásadním způsobem ovlivňuje zdravotní stav člověka.

Cena bylinných přípravků se pohybuje v rozmezí od 215 Kč do 2500 Kč v závislosti na formě a obsahu.

Moxa

Moxování je metoda stimulace akupunkturních bodů a drah teplem. Používají se k tomu smotky speciálně upravených vláken pelyňku nebo „cigára“ či kužílky, které se zapálí a nechají doutnat. Tato metoda je zvláště účinná při léčbě chronických problémů, především těch, které souvisejí s nedostatkem energie či napadením chladem. Působí také jako velmi účinná prevence vzniku chorob a proti předčasnému stárnutí. Navíc je velmi příjemná.

Baňkování

Baňkování vychází z diagnostiky založené na znalosti akupunkturních drah a bodů a jejich působení. Používá se zejména na problémy pohybového aparátu, ale také při onemocnění dýchacího a trávicího traktu. Baňkováním rozumíme přikládání skleněných či plastových baněk, v nichž vytvoříme podtlak, který způsobí jejich přisátí na pokožku. Aplikace této metody může u některých stavů přinést poměrně rychlou a výraznou úlevu.

Ovlivňování akupunkturních drah

Metoda ovlivňování energetických drah pomocí stimulace určitých bodů v jejich průběhu je ověřena tisíciletou praxí. Kombinace vhodných bodů stanovuje terapeut na základě pečlivé diagnózy a rozhovoru s pacientem při každém sezení. Cílem je zprůchodnění energetických drah, uvolnění toku energie a navození stavu přirozené rovnováhy v těle. 

Metoda se zpravidla kombinuje s fytoterapií a dalšími postupy tradiční čínské medicíny. Je vhodná pro chronické i akutní stavy.

V tradiční čínské medicíně se terapeut zaměřuje především na léčení “kořenové příčiny“ nemoci, nikoliv pouze její projevy. Terapeut může doporučit změnu životního stylu. Nejde o nic „esoterického“, metoda je zdokonalována několik tisíc let, v praxi ověřena na milionech pacientů a uznává ji i Světová zdravotnická organizace(WHO).Tytéž principy, které umožnily přizpůsobovat léčbu různorodým podmínkám staré Číny, umožňují také její použití v dnešním prostředí. Základem je individuální a komplexní přístup k pacientovi (léčí se člověk, nikoliv choroba), pečlivost při stanovování diagnózy (některé otázky terapeuta vás možná překvapí) a využití některé ze specifických metod nebo jejich kombinací, které jsou v daném případě nejvhodnější (ovlivňování akupunkturních drah, moxování, masáže, baňkování, fytoterapie, dietetika, cvičení). 

Doporučení: Součástí vyšetření je i posouzení stavu jazyka. Před návštěvou proto prosím nepijte čaj ani kávu.

Cena vstupního vyšetření je 1200 za 90 minut.
Cena sezení u dospělého je 800 Kč za 60 minut.
Cena sezení u dětí do 15 let je 500 Kč za 60 minut, 300 Kč za 30 minut.

Fytoterapie

Fytoterapie neboli léčba bylinami je nesmírně důležitou součástí čínské medicíny. Dodnes se používají i recepty, které čínští mistři sestavili před několika sty let, nebo jsou tyto předpisy upraveny pro současné podmínky. Bylinná léčba se často používá v kombinaci s ovlivňováním energetických drah dalšími technikami (moxování, baňkování, masáže, cvičení). V této souvislosti je třeba zmínit i dietetiku. Stravování naprosto zásadním způsobem ovlivňuje zdravotní stav člověka.

Cena bylinných přípravků se pohybuje v rozmezí od 215 Kč do 2500 Kč v závislosti na formě a obsahu.

Moxa

Moxování je metoda stimulace akupunkturních bodů a drah teplem. Používají se k tomu smotky speciálně upravených vláken pelyňku nebo „cigára“ či kužílky, které se zapálí a nechají doutnat. Tato metoda je zvláště účinná při léčbě chronických problémů, především těch, které souvisejí s nedostatkem energie či napadením chladem. Působí také jako velmi účinná prevence vzniku chorob a proti předčasnému stárnutí. Navíc je velmi příjemná.

Baňkování

Baňkování vychází z diagnostiky založené na znalosti akupunkturních drah a bodů a jejich působení. Používá se zejména na problémy pohybového aparátu, ale také při onemocnění dýchacího a trávicího traktu. Baňkováním rozumíme přikládání skleněných či plastových baněk, v nichž vytvoříme podtlak, který způsobí jejich přisátí na pokožku. Aplikace této metody může u některých stavů přinést poměrně rychlou a výraznou úlevu.

Ovlivňování akupunkturních drah

Metoda ovlivňování energetických drah pomocí stimulace určitých bodů v jejich průběhu je ověřena tisíciletou praxí. Kombinace vhodných bodů stanovuje terapeut na základě pečlivé diagnózy a rozhovoru s pacientem při každém sezení. Cílem je zprůchodnění energetických drah, uvolnění toku energie a navození stavu přirozené rovnováhy v těle. 

Metoda se zpravidla kombinuje s fytoterapií a dalšími postupy tradiční čínské medicíny. Je vhodná pro chronické i akutní stavy.

© Calypte 2018