(+420) 602 256 334

Terapie jemného doteku

Služby / Terapie jemného doteku

Jedná se o jemné, avšak velmi účinné metody, které jsou založeny na dlouholetých zkušenostech světových lékařských kapacit. Důraz je kladen na zdraví jakožto základní princip života a na schopnost těla aktivovat samoléčebné procesy. Tyto metody pomáhají uvolnit nahromaděný stres a obnovit životní síly. Jemným neinvazivním způsobem podporují přirozenou vnitřní rovnováhu organismu. Připouštějí a odkrývají neviditelné síly tajemství života.

Kraniosakrální terapie

Terapie velmi jemného doteku, která napomáhá obnovit samoléčebné procesy organismu. „Praotcem“ této metody je americký lékař dr. A. T. Still, zakladatel osteopatie, který vnesl do práce lékaře holistický přístup k člověku a jako jeden z prvních se zabýval i prevencí. Za zakladatele kraniosakrální terapie je považován jeho žák dr. W. G. Sutherland. Tzv. kraniální koncept pak dále rozvíjeli významní lékaři jako dr. J. E. Upledger, který tuto metodu rozšířil a otevřel jí cestu k širší veřejnosti, nebo dr. J. Jalous, dr. R. Becker a F. Sills, průkopníci biodynamického přístupu. 

Metoda obecně vychází z představy o zdraví jako prapůvodní síle, která je v člověku vždy přítomna. Terapeut pracuje na úrovni těla, energie a vědomí. Nalaďuje se na velmi jemné rytmické síly dechu života. Pomáhá uvolnit napětí v těle, rozpustit stagnace a obnovit životní síly. Spektrum pozitivních účinků je při tom velmi různorodé.

Klient je oblečen. Terapeut se dotýká klienta velmi jemně. Sezení trvá hodinu až hodinu a půl.

Ve své práci vycházím z kraniosakrální terapie a kombinuji ji s biodynamickým přístupem a neuroenergetickou terapii.

Cena sezení u dospělého je 1000 Kč za 60 minut a 1500 Kč za 90 minut.
Cena sezení u dětí je 800 Kč za 60 minut.

Kraniosakrální terapie

Terapie velmi jemného doteku, která napomáhá obnovit samoléčebné procesy organismu. „Praotcem“ této metody je americký lékař dr. A. T. Still, zakladatel osteopatie, který vnesl do práce lékaře holistický přístup k člověku a jako jeden z prvních se zabýval i prevencí. Za zakladatele kraniosakrální terapie je považován jeho žák dr. W. G. Sutherland. Tzv. kraniální koncept pak dále rozvíjeli významní lékaři jako dr. J. E. Upledger, který tuto metodu rozšířil a otevřel jí cestu k širší veřejnosti, nebo dr. J. Jalous, dr. R. Becker a F. Sills, průkopníci biodynamického přístupu. 

Metoda obecně vychází z představy o zdraví jako prapůvodní síle, která je v člověku vždy přítomna. Terapeut pracuje na úrovni těla, energie a vědomí. Nalaďuje se na velmi jemné rytmické síly dechu života. Pomáhá uvolnit napětí v těle, rozpustit stagnace a obnovit životní síly. Spektrum pozitivních účinků je při tom velmi různorodé.

Klient je oblečen. Terapeut se dotýká klienta velmi jemně. Sezení trvá hodinu až hodinu a půl.

Ve své práci vycházím z kraniosakrální terapie a kombinuji ji s biodynamickým přístupem a neuroenergetickou terapii.

Cena sezení u dospělého je 1000 Kč za 60 minut a 1500 Kč za 90 minut.
Cena sezení u dětí je 800 Kč za 60 minut.

Somatoemocionální uvolnění

Velmi jemná a bezpečná technika, která laskavým dotekem „osloví“ místo zadržené energie (uloženého traumatu) v těle a dovolí tělu bezpečně uvolnit emoce, jež jsou s tímto traumatem spojeny. 

Za určitých okolností, jako při extrémně intenzívních prožitcích (autonehoda, šok), nebo při dlouhodobém přetěžování, náš organismus není schopen to, co se s ním děje, ihned zpracovat. Ukládá tyto události ve formě zadržené energie. Toto ukládání může mít podobu tzv. ochranného stagnačního vzorce, což zpočátku může být užitečné, ale časem se někdy stává zdrojem potíží, neboť životní síla nemůže řádně plynout.

V průběhu terapie dochází k navození přirozeného procesu, jehož výsledkem je vybití této zadržené energie a následné uvolnění.

Klient je oblečen. Terapeut se dotýká klienta velmi jemně. Sezení trvá hodinu a půl až dvě hodiny.

Cena sezení u dospělého je 1000 Kč za 60 minut.

Somatoemocionální uvolnění

Velmi jemná a bezpečná technika, která laskavým dotekem „osloví“ místo zadržené energie (uloženého traumatu) v těle a dovolí tělu bezpečně uvolnit emoce, jež jsou s tímto traumatem spojeny. 

Za určitých okolností, jako při extrémně intenzívních prožitcích (autonehoda, šok), nebo při dlouhodobém přetěžování, náš organismus není schopen to, co se s ním děje, ihned zpracovat. Ukládá tyto události ve formě zadržené energie. Toto ukládání může mít podobu tzv. ochranného stagnačního vzorce, což zpočátku může být užitečné, ale časem se někdy stává zdrojem potíží, neboť životní síla nemůže řádně plynout.

V průběhu terapie dochází k navození přirozeného procesu, jehož výsledkem je vybití této zadržené energie a následné uvolnění.

Klient je oblečen. Terapeut se dotýká klienta velmi jemně. Sezení trvá hodinu a půl až dvě hodiny.

Cena sezení u dospělého je 1000 Kč za 60 minut.

© Calypte 2018